HAGL tiếp tục lỗ, tiền mặt chỉ còn 61 tỷ đồng trong khối tài sản 40 nghìn tỷ

Mặc dù mảng nông nghiệp của Bầu Đức lần đầu tiên báo lãi sau 6 kì liên tiếp lỗ nhưng không đủ sức kéo doanh thu HAG đi lên.

Theo báo cáo tài chính quý I/2020 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã chứng khoán HAG) doanh thu thuần đạt 833,6 tỉ đồng, cao gấp đôi so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 282,7 tỉ đồng; biên lãi gộp đạt 33,9%, cao gấp 3,3 lần năm 2019.

Hoạt động kinh doanh mảng trái cây khởi sắc khi CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico , mã HNG) có doanh thu quý đầu năm tăng gần gấp đôi cùng kỳ, đạt 666 tỷ đồng. HAGL Agrico chính thức có lãi trở lại sau 6 quí thua lỗ liên tiếp, với lãi sau thuế đạt 2,9 tỉ đồng. Cùng kì năm 2019, công ty lỗ hơn 99 tỉ đồng.

Trong kì, doanh thu bán mủ cao su giảm 33% xuống 68 tỉ đồng. Công ty cũng không còn doanh thu từ ớt.  Hiện tại, HAGL vẫn chịu khoãn lãi vay ngân hàng và trái phiếu lên đến 267 tỉ đồng, cùng với lỗ tỉ giá khiến chi phí tài chính đội lên 324 tỉ đồng. Thêm vào đó, HAGL cũng chịu lỗ 14,5 tỉ đồng từ hoạt động khác do không còn hoàn nhập dự phòng, cùng kì năm trước công ty lãi hơn 272 tỉ đồng từ hoạt động này.

Công ty của Bầu Đức tiếp tục báo lỗ

Chính vì vậy, trong quí đầu năm 2020 , HAGL tiếp tục lỗ sau thuế 78,2 tỉ đồng và lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận 69 tỉ đồng. Lượng tiền mặt giảm về mức thấp nhất kể từ khi HAGL bắt đầu công bố báo cáo tài chính từ năm 2006. Cụ thể, nợ phải trả tại ngày 31/3 ở mức 22.952 tỉ đồng, chiếm 68,8% cơ cấu nguồn vốn của công ty; trong đó riêng nợ vay ngắn hạn ở mức 3.050 tỉ đồng và vay dài hạn 12.035 tỉ đồng.

Nợ ngắn hạn vào cuối tháng 3/2020 ở mức 8.607 tỉ đồng, vượt 2.103 tỉ đồng so với tài sản ngắn hạn. Trong báo cáo tài chính năm 2019, đơn vị kiểm toán cũng đã lo ngại về khả năng hoạt động liên tục của HAGL khi các khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.000 tỉ đồng.

Năm 2019, HAGL đạt 2.092 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 60% so với năm trước đó. Công ty cũng ghi nhận lỗ sau thuế kỉ lục 2.025 tỉ đồng, năm 2018 lỗ 111,3 tỉ đồng.

Nguồn : http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hagl-tiep-tuc-lo-tien-mat-chi-con-61-ty-dong-trong-khoi-tai-san-40-nghin-ty-1083300.html